Obchodní podmínky webtržiště :

 1. Webtržiště (dále jen WT ) slouží ke zprostředkování kontaktů mezi pořadateli historických, řemeslných a podobných akcí s dobovým charkterem a dále řemeslníky, kteří provádějí ukázky výroby, případně prodávají vlastnoručně vyrobené zboží a dále umělců - divadelníků, kejklířů atp, kteří zajišťují program na akcích pořadatele.
 2. Webtržiště NENÍ URČENO k propagaci výrobků průmyslově vyráběných, dovážených ze zahraničí
  a dále NENÍ URČENO k propagaci moderních pouťových atrakcí (kolotočů, skákacích hradů atp.)
  a k propagaci pravidelných trhů.
 3. Řemeslník musí svým zbožím a provedením stánku splňovat podmínky historického jarmarku. Moderní, nestylové a reklamní provedení stánku je důvodem nepřijmout takového řemeslníka za člena WT.

Člen virtuálního tržiště se zavazuje:

 1. Členem WT se dále může stát : český řemeslník, agentura, pořadatel,  kejklíř, divadelník, hudebník či jiný umělec
 2. Podávat pravdivé a úplné informace určené ke zveřejnění na WT. Za správnost a pravdivost dodaných podkladů odpovídá člen WT a souhlasí s jejich zveřejněním.
 3. Řemeslník je povinen ve své presentaci zveřejnit fotografie svého zboží a prodejního stánku (jestli jezdí na jarmarky)
 4. Doba platnosti je jeden rok ode dne Vaší registrace na webtržišti, pokud ji měsíc předem nevypovíte,
  má se za to že souhlasíte s jejím obnovením na další rok a obdržíte výzvu k zaplacení poplatku.
 5. Za poskytnuté služby řádně a včas zaplatit, zálohově na rok dopředu. Nebude-li tak učiněno, má provozovatel WT právo již zveřejněné informace o členu WT do doby než bode provedeno zplacení " zneviditelnit" nebo úplně smazat
 6. Souhlasí s cenou za poskytnuté služby na virtuálním tržišti dle ceníku
 7. Pořadatel může vložit maximálně 12 pořádaných akcí za rok.
 8. Pořadatel se zavazuje potvrzením přihlášky řemeslníkovi mu na akci zajistit řádné prodejní místo.
 9. Zveřejnění presentace na WT nelze nárokovat.

Provozovatel WT se zavazuje :

 1. na internetové adrese www.webtrziste.cz zveřejnit informace o řemeslníkovi, pořadatelovi akcí, umělcovi a pořádaných kulturních akcích.
 2. provést ZDARMA přepínání na již hotové www stránky člena WT.
 3. provést ZDARMA přepínání do již hotového internetového obchodu člena WT.
 4. umožnit členovi WT, aby si mohl svoje uvedené údaje v případě potřeby změnit použitím přístupu svým heslem.
 5. poskytnout členovi WT podklady pro další propagaci webtržiště formou poskytnutí loga WT, či jiné formy propagace WT
 6. ukončit členství, když nesplní obchodní podmínky WT, neuhradí včas poplatek na další rok zveřejnění své presentace na WT.
 7. správce WT musí posoudit splnění podmínek členem WT a má právo ukončit využívání WT členovi, který naruší plynulý chod WT nebo jinak komplikuje ostatním uživatelům jeho používání.

GDPR - ochrana osobních údajů:


 1. Podle nařízení evropské unie repsktujeme zásady GDPR - o ochraně osobních údajů.
 2. Uvedené Osobní údaje jako jsou adresy, telefony a emaily slouží výhradně ke komunikaci mezi jednotlivými užvateli WT, tedy řemeslníky a pořadateli nebo umělci a pořadteli atp.
  Osobní údaje nejsoui sdělovány třetím osobám.
 3. Slouží rovněž pro pořeby účetnictví a pro vystavení řádné faktury za používání služeb WT.

Způsoby platby :

Na základě výzvy k platbě, zálohově na 12 měsíců dopředu, až po aktivaci Vaší upoutávky na webtržišti
Termín platby : výzva k platbě bude zaslána následující měsíc po Vaší registraci, obrdžíte emailem
 1. převodem na účet ( doporučujeme ) mBanka - banka bez poplatků
 2. složenkou na účet
 3. v hotovosti, pokud se osobně sejdeme (vystavíme příjmový doklad v hotovosti)
 4. Při platbě VŽDY uvádějte váš variabilní symbol! :
  Změny a opravy : ( provede si člen WT sám po přihlášení se svým heslem )
 5. Změna adresy, telefonu, Emailů, atp. ... během roku
 6. Změna ilustračních fotografií atp...
 7. Odstranění Vaší upoutávky z webtržiště - ZDARMA - provede správce webtržiště na základě Vaší písemné žádosti zaslané emailem
 8. Při ukončení ze strany člena WT se zaplacený poplatek nevrací, Při ukončení ze strany provozovatele se vrátí celý, nebo poměrná část, ročního poplatku